• Eser sahibinden başkasına bilgi verilmez.
  • Eser sahibinin dışındaki herhangi bir kişiye teslimat yapılmaz.
  • Eser sahibi dışında, eserden faydalanmak isteyen kişilere, her hangi bir maddi çıkar karşılığında dahi olsa ürün verilmez.
  • Eser sahibinin izni olmaksızın basımı ve dağıtımı kesinlikle yapılmaz.