Yazım, tashih ve mizanpaj kısımlarından oluşmaktadır. Ham halde bulunan yazıların bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra çıktı alınarak tashih dediğimiz yazım kontrolü yapılır. Tashihi biten yayına mizanpajı tamamlanarak istenen görsellik kazandırılır. Bundan sonraki kısım artık basım aşamasıdır.